KOSGEB

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli İşletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı adı altında KOSGEB kurulmuştur.

TUBİTAK

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Danışmanlığı
Proje ön değerlendirmesi ile karar verilen uygun proje konusunun TÜBİTAK tarafından mümkün olan en yüksek oranlarda desteklenebilmesi için proje hazırlama süreci büyük önem taşımaktadır. Ortalama 4 ila 5 hafta süren bu süreçte uzman mühendislerimiz yerinde ziyaretlerle firmanızdan hem projenin teknik mühendislik altyapısı ile ilgili hem de İşletmenin organizasyonel yapısını ilgilendiren Muhasebe, Finans, Operasyon gibi farklı bölümlerden bilgiler almaktadırlar.

KKTG

Turizm Tesisleri, Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan modern tesisleri (Süt ve Et büyük , küçükbaş hayvancılığı), Çiftlik Faaliyetleri Yatırımları, Soğuk Hava Depoları, İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi, Zeytin Yağı Fabrikası. Nar suyu, Meyve suyu Fabrikası, Salça İşleme Tesisi, Mandıra Tesisi, Bal İşleme Tesisi, Alternatif Enerji Kaynakları ile ( Güneş Solar Enerji, Rüzgar, Jeotermal ve Biyogaz) yapılacak üretim tesisleri, Alternatif Enerjili Seralar v.b.)

KALKINMA AJANSI

Gözlemlerimize göre danışmanlık hizmeti almayan işletmelerin %70’i Devlet hibe ve kredilerinden bihaberdir. Devlet hibe programlarına başvuru yapan işletmelerin ise %55’i eksik başvuru evrakı, %70’i ise hakkı olan üst limit desteği alamamaktadır. Geneline yakını ise eksik proje ve yanlış yönlendirmeler ve eksik bilgi sebebi ile onlarca defa Devlet birimlerine gidip gelmektedir. Devlet hibe ve kredilerinden etkili ve verimli bir şekilde yararlanamamakta ve süreç içinde mağdur olmaktadır ve bu mağduriyetlerini Devlet programlarından sanmaktadırlar.Sizde 10 000 lerce girişimci ve firma gibi TSE belgeli Türkiyenin önde gelen danışmanlık firması INC Türkiye kobi asistansı tercih ederek ilk adımı atabilirsiniz.

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ

Kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, kamu kuruluşlarını ve KOBİ’leri desteklemek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemlerini arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur.
Brüksel’den Türkiye’nin en uzak noktasına kadar AB fonları AB kurallarına göre hareket eder. Aday ülke için AB finansman döngüsü aşağıdaki adımları kapsar:
Bütçesel karar; AB tarafından ilgili ülkeye tahsis edilecek miktarın kararı Brüksel’de AB üye ülkeleri tarafından ülkenin büyüklüğü, nüfusu gibi çeşitli faktörler ve belli alanlardaki reform gereksinimlerine göre alınır.

PROJE YAZIMI VE TAKİBİ

Dijital iş yapmanın kaçınılmaz hale geldiği günümüzde, kurumlar/şirketler rekabet ortamında avantajlar sağlayabilmesi için bilgi teknolojileri departmanlarını, hem insan kaynağı hem yazılım ve donanım hem de bütçesel olarak doğru yönetmek artık kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bilişim projelerine destek verecek ekiplerin kurulması, proje lideri atanması, proje yönetim eğitimleri, projelerin planlanması ve süreçlerin yönetilmesi başlı başına uzmanlık gerektirir.

– Şirketinizin ve departmanlarınızın gerçekte ihtiyacı olan yazılımları tespit ediyoruz.
– Dilerseniz bu yazılımları size özel olarak geliştiriyoruz.
– Bilişimci çalışma arkadaşları temin ediyoruz.
– Yeni yazılım fikirleri ve bunların araştırma geliştirme hizmetini veriyoruz.
– Yazılım projelerinize yönetim danışmanlığı veriyoruz.
– Yazılım ekibinize Agile (Çevik) Proje Yönetim Eğitimi veriyoruz.